Witamy!!

WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO DOMU DZIECKA W ŻARACH

Powiatowy Dom Dziecka Żary

Szanowni Państwo,
chcieliśmy poinformować o najważniejszych zasadach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych po wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.
Nowe przepisy wymagają wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą i poinformowanie ich o celu, czasie i zakresie używania (przetwarzania) danych osobowych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest POWIATOWY DOM DZIECKA W ŻARACH.
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon: +48 601499272, lub pisemnie kierując korespondencję na adres naszej siedziby.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e, oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu: realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach i wynika z przepisów prawa.
Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają: upoważnieni pracownicy Powiatowego Domu Dziecka w Żarach, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i zażądania