Historia PDD w Żarach

Do dnia 31.12.2008 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonował Powiatowy Dom Dziecka w Łęknicy, w którym mogło być umieszczonych 60 dzieci. Placówka nie spełniała jednak standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z powyższym Uchwałą nr XXXI/171/2008 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30.12.2008 r., za zgodą Wojewody, zlikwidowano jednostkę organizacyjną powiatu o nazwie „Powiatowy Dom Dziecka w Łęknicy”. Po zlikwidowaniu jednostki jej działania przejęły dwie mniejsze placówki o charakterze rodzinkowym: Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku i Powiatowy Dom Dziecka w Żarach.

 

Filmy prezentujące historię naszego Domu Dziecka