POMOC

POMOC POMOC POMOC POMOC POMOC POMOC

Wszystkie osoby wielkiego serca, które chciałyby wesprzeć naszą placówkę prosimy o kontakt z

naszym Domem Dziecka lub o dokonywanie wpłat na konto

Stowarzyszenia Przyjaciół Jasia i Małgosi przy Powiatowym Domu Dziecka w Żarach

ul. Pienińska 12

68-200 Żary

nr konta 67 2030 0045 1110 0000 0214 4830

KRS 0000392938

Dziękujemy za każdą pomoc w imieniu naszych podopiecznych.